Ecologische hovenier

Ecologisch gaat vaak samen met duurzaam leven. Daar gaan we met z’n allen steeds bewuster mee om. Ook hoveniersbedrijf het Klaverblad pakt duurzame projecten vol overgave aan: daar waar we kunnen dragen we als bedrijf bij aan een beter leefmilieu, daar waar de klant wil denken we mee in duurzame oplossingen.

Gemeentelijke verordeningen zorgen ervoor dat de tuinaanleg van nieuwe tuinen letterlijk binnen bepaalde perken moet blijven. Erfafscheiding met klimop en minder bestrating zijn daar voorbeelden van. Bijkomend voordeel: meer groenbeleving zorgt voor meer rust, het thuisgevoel wordt ermee versterkt.